Tuesday, November 30, 2010

Menegakkan Sistem Allah dalam kehidupan!Bismillahirrahmanirrahim..

     Sesunggguhnya,  apa yang kita lihat di sekeliling kita, peraturan sistem jahiliyyah telah menjauhkan dan memisahkan di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.  Kedua-duanya seolah-olah terasing dan tidak bercampur. Begitu juga dalam kehidupan beragama dan bernegara. Memerintah negara dan hidup beragama juga terpisah, masing-masing tersendiri dengan sistemnya. Bagaimanakah sepatutnya?
    Sebenarnya tidak ada dalam tasawwur Islam,  sesaorang itu harus meninggalkan atau membelakangkan kehidupan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di atas kehidupan dunia inilah kita membina landasan kehidupan kita di akhirat! Tanpa dunia, tidak sempurnalah akhirat kita. Dunia ini adalah ladang akhirat!
    Sistem Allah ini bukanlah sekadar sistem aqidah imaniyyah dan taqwa yang semata-mata berada di hati dan perasaan sahaja. Tapi Sistem Allah ini perlulah ditegakkan di dalam diri dan realiti  kehidupan dimana dengan tertegaknya sistem Allah ini, semua manusia akan merasai nikmat berada didalamnya, insyaAllah!
   Segala usaha yang dibuat  untuk memakmurkan bumi dan penduduknya sehingga tercapainya kebahagiaan dan  kesenangan hidup di dunia adalah wasilah atau jalan yang boleh mencapai kepada keredhaan Allah dan diberi pahala di akhirat nanti. Namun semua ini  tidak akan mungkin terjadi  tanpa tertegaknya Sistem Allah. 
      Di dalam Sistem Allah ini, segala amal adalah ibadah; manusia itu adalah khalifah Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini sejajar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di anggap menderhakai Allah dan mengabaikan tanggungjawab jika tugas memakmurkan, menyuburkan bumi serta menggunakan segala sumber alam dan kemudahan yang diciptakan tidak dilaksanakan dengan sebaiknya mengikut syariatNya.
    Dengan tertegaknya sistem Allah, ikatan antara individu dan Allah SWT dapat terjalin dengan sekukuhnya melalui syiar yang didirikan. Segala amalan fardhu yang dibuat adalah untuk memperbaharui janji dengan Allah supaya manusia berada dalam Sistem Allah dan menyerahkan dirinya secara total untuk Allah. Segala urusan kehidupan adalah untuk mengikrarkan kemuliaan sistem Allah dan mengagungkan kekuasaanNya. Segala yang dilaksanakan adalah selaras dengan tuntutan iman dan takwa yang merupakan dasar amal yang dilaksanakan. Melalui iman dan takwa inilah melayakkan sesaorang mendapat keberkatan dari Allah seperti dalam firmanNya dalam Surah Al-A'raf : 96 yang bermaksud....
  "  Dan jika penduduk sebuah kota beriman dan bertaqwa, pastilah Kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka akibat perbuatan mereka." 
     Sebenarnya  kehidupan dalam keimanan, ketakwaan, ubudiyah pada Allah dan mendirikan syariatNya melalui sistem Allah adalah untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri, bukannya untuk Allah SWT yang bersifat Maha Kaya yang tidak memerlukan apa-apa dari manusia dan seluruh alam ini! Allahlah yang Maha Mengetahui bahawa sebenarnya tiada penyelesaian, kebaikan dan kejayaan kecuali berada di bawah sistemNya sahaja. Sistem ciptaan manusia tidak mampu menyelesaikan permasalahan manusia sejagat..... Allah yang manjadikan manusia, Allah juga lah yang memciptakan sistem terbaik yang manusia perlu ikuti yang boleh menyelesaikan semua masalah !
    Sebagai Muslim, kita wajib  menyakini bahawa sistem Allah adalah sistem yang terbaik yang tiada cacat celanya yang mesti dikuti dalam hidup ini. Kita serahkan diri kita tanpa ragu-ragu untuk Allah, sentiasa berusaha bernaung di bawah sistem Allah ini dalam seluruh kehidupan kita. Kita  perlu  menegakkan sistem Allah ini dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum ia boleh tertegak dalam negara. Setiap aspek dalam kehidupan dunia kita tidak terpisah dengan akhirat kita di dalam sistem Allah ini.
   Segala usaha-usaha dakwah dan tarbiah diri dan masyarakat sebenarnya adalah untuk mencapai matlamat dekat ini iaitu tertegaknya daulah Islamiah yang mana di dalamnya berjalan hukumah dan syariat Allah sepenuhnya. Ini merupakan satu kewajipan bagi setiap individu Muslim melaksananakan usaha-usaha ini dalam batas-batas kemampuan yang ada pada diri masing-masing lebih-lebih lagi dalam suasana Islam yang ghurbah atau asing dalam realiti masyarakat kini.
    Penggabungan diri dalam satu jemaah merupakan satu tuntutan dan kehendak Allah dalam menghayati Islam. Penghayatan Islam dalam bentuk jamaah lebih berkesan untuk merubah dan menyusun semula masyarakat kita.  Dan masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang hanya menerima keputusan dari Allah SWT dan berubudiyyah semata-mata padaNya. Ini lah cara hidup yang lurus yang tidak diketahui oleh majoriti  manusia kini.
   Sama-samalah kita berdoa agar kita  hidup dalam Islam , menghirup ketenangan dan keheningan udara Islam dan mati juga dalam suasana Islam. Begitu juga anak cucu kita dan generasi yang akan datang. Tiada kehidupan ini melainkan berada dalam Islam. Perlu yakini bahawa masa depan ditangan Islam!
Ameen, Ya Allah!
 Rujukan Sumber Tarbawi.

Pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa dan cara menghindarinya.....


       Untuk menghadapi mehnah dan ujian hidup ini, dalam diri kita perlu ada bentang pertahanan untuk melawan segala hasutan dan bisikan syaitan yang sentiasa menggoda manusia. Namun bila kita  semakin menjauh dari Allah, hati semakin lama semakin keras, cahaya atau nur Allah yang menyinari jiwa semakin malap dan akhirnya padam.  Hati manusia akan mati dan apabila  benteng pertahanan diri dan kekuatannya  telah runtuh, maka pintu  masuk kejahatan dan penyelewengan terbuka luas , syaitan kembali menjadi teman karibnya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah : 19 yang bermaksud....
     "Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingati Allah, mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan syaitan  itulah golongan yang merugi."  
    Jadi lupanya sesaorang pada Allah dalam hidupnya kerana syaitan telah menguasai hatinya akibat kelalaian diri yang membuka luas pintu-pintu kemasukan syaitan dalam dirinya.....Jadi perlulah kita mengetahui apakah pintu-pintu ini dan berusaha menutup pintu-pintu ini supaya kita dapat menghalang godaan syaitan dalam diri kita dari awal-awal lagi.....
    Menurut para solihin, ada sepuluh pintu dari mana syaitan itu masuk ke dalam diri manusia.   
1. Tamak dan buruk sangka -  hadapi dengan menaruh kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada.
2.  Cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan- hadapi dengan perasaan takut terhadap kedatangan maut yang boleh berlaku dengan tiba-tiba. 
3.  Cintakan rehat dan kemewahan- hadapi ia dengan keyakinan bahawa segala nikmat itu akan hilang dan balasan buruk pasti menanti.
4.  Kagum terhadap diri sendiri (ujub)- hadapi dengan rasa terhutang budi dengan Allah dan takut akan akibat yang buruk.
5.  Memandang rendah pada orang lain dan tidak menghormati mereka- Hadapi dengan mengenali hak-hak mereka dan menghormati secara wajar.
6.  Hasad dengki- hadapi ia dengan sifat qanaah (berpada-pada) dan redha terhadap kurniaan Allah pada makhluknya
7.  Riya dan sukakan pujian orang lain pada dirinya- hadapi ia dengan sifat ikhlas dalam semua kerja yang dilakukan 
8.  Bakhil atau kedekut-  hadapi dengan menyedari apa yang ada di sisi manusia akan  binasa, manakala yang kekal itu adalah yang ada disisi Allah.
9.  Takabbur (besar diri)-hadapi ia dengan rasa tawaddhu' pada Allah.
10. Tamak haloba- hadapi ia dengan mempercayai ganjaran yang ada disisi Allah SWT dan tidak tamak dengan apa yang ada disisi manusia.

 Selain dari itu untuk menghindari dari bisikan dan godaan syaitan ini,  dalam apa sahaja yang dilakukan  mulailah ia dengan mengingati Allah, semasa ia makan, minum, berpakaian, menyikat rambut.....pendekata dalam semua perkara  disebut nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim... Syaitan tidak akan menyertai sesaorang yang memulakan sesuatu kerjanya dengan nama Allah. 

Ada juga beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menjadi benteng dalam diri dalam menghadapi godaan dan bisikan syaitan....
 • Janganlah makan terlalu kenyang meskipun menghadapi makanan yang halal dan baik.
Rasulullah mengingatkan kita dalan satu hadisnya yang bermaksud...
" Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam itu mengikut perjalanan darah. Oleh itu sempitkanlah pintu masuknya dengan kelaparan."
Disamping itu juga ,Allah juga tidak menyukai sifat berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara meskipun halal.
FirmanNya dalam surah Al-A'raf : 31 yang bermaksud...
"  Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."
 • Membaca Al-Quran, berzikir mengingati Allah dan memohon keampunan seperti yang disuruh oleh Rasulullah dalam sabdanya.....
         " Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya keatas hati anak Adam, maka jika ia mengingati Allah syaitan pun lari darinya, sekiranya ia melupakan Allah , maka syaitan akan mengunyah hatinya."
 • Tidak tergopoh gapah dalam sebarang pekerjaan kerana tergopoh gapah itu dari syaitan dan berhati-hati itu dari Allah SWT. Perancangan awal perlu supaya dapat melaksanakan sesuatu kerja dengan teratur dan tenang, tidak membuat kerja disaat-saat akhir yang mengundang sifat terburu-buru atau gopoh gapah ini.
 Sebagai Muslim, sebenarnya kita perlulah mengikuti cara-cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menangani masalah godaan syaitan ini. Kita tidak mahu syaitan ini jadi pendamping kita, menggoda kita, membisikkan rasa was-was dijiwa dan menyesatkan kita.  Syaitan ini adalah musuh utama dalam diri kita yang kita tidak nampak oleh mata kasar kita.  Namun pada setiap masa dan ketika, syaitan sentiasa berusaha tanpa henti dan penat lelah untuk menjalankan misinya. Hal ini perlulah kita sedari, dan kita tidak boleh lalai dan leka dalam kehidupan kita yang sentiasa dibayangi oleh musuh Allah dan musuh kita yang ghaib ini.  Justru itu selalulah ingat pada Allah supaya segala aktiviti harian kita sentiasa disertai penyertaan Allah bukan penyertaan syaitan! Sentiasa memohon perlindungan dari Allah akan syaitan yang direjam ini. Apa yang kita hajati adalah keberkatan Allah dalam semua kerja-kerja kita!

Sunday, November 28, 2010

Jadikan Islam cara hidup kita!

     Islam yang kita anuti ini bukanlah setakat kepercayaan di hati, amalan ritual yang dibuat dalam masa dan keadaan tertentu......ia adalah adden atau satu cara hidup yang wajib kita hayati dan ikuti secara berterusan
sehinggalah berlakunya hari Qiamat nanti. Setiap sesuatu dalam tatacara hidup ini telah digariskan oleh Islam secara terperinci......tugas kita hanya melaksanakannya dalam diri , keluarga dan masyarakat! Komitmen kita terhadap tuntutan Islam bukanlah bermusim, perlu pada  setiap masa dan ketika. Cara hidup Islam ini sebenarnya Allah turunkan melalui Rasul  bukan untuk kaum tertentu sahaja tapi ia sejagat, untuk seluruh umat manusia. Sesiapa yang tidak menerima Islam sebagai cara hidupnya, bersedialah menerima balasan dan azab dari Allah seperti dalam firmanNya dalam surah Al-Fathir ayat 39 yang bermaksud.....
     "Dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah. Maka sesiapa yang kufur ingkar(terhadap  perintah Allah) maka balasan disebabkan kekufuran itu akan menimpa diri."

Islam yang datangnya dari Allah ini bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan mengeluarkannya dari kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya petunjuk Allah SWT. Ustaz Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam menjelaskan sekiranya Islam hilang dan dipinggirkan,  manusia tanpa Islam ini akan rosak nilai dan neraca kehidupan mereka. Apa yang halal diharamkan dan sebaliknya. Manusia hilang tempat rujukan yang benar dan tetap kerana Islam sajalah satu-satu kebenaran yang datangnya dari Allah yang bersih dari sebarang penyelewengan. Frman Allah dalam surah Al-Baqarah: 147 yang bermaksud...
   "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu , maka janganlah sekali-kali kamu termasuk dikalangan mereka yang ragu-ragu."
  
      Secebis keraguan di jiwa mesti dibuang kerana inilah yang akan menjadi duri dalam daging akibatnya penyerahan diri tidak total, selalu mempersoalkan tentang kebenaran Islam, ragu-ragu untuk mengambil nilai Islam dalam hidup, tidak mau berjihad.............akhirnya akan mengugat keyakinan dan keimanan di dalam jiwa! Apabila sesaorang merasa ragu dengan Islam dan menolaknya , dia hilang sesuatu yang sangat berharga dan mahal yang tidak dapat ditebus dengan apa jua pun di dunia ini! Ini adalah kerana Islam adalah nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada sesaorang. Pemberian dan kurniaan yang mahal dan berharga inilah yang perlu dijaga melebihi kita menjaga harta benda yang sangat kita sayangi!
     Kehilangan Islam dalam diri dan kehidupan sepatutnya kita tangisi seperti kita menangisi kehilangan orang yang kita sayang malah lebih dari itu. Ini adalah kerana hanya Iman dan Islamlah yang akan dapat menebus diri kita sewaktu kita menghadap Allah nanti. Firman Allah dalam surah As-Syuaara ayat 88-89 yang bermaksud....
" Pada hari Akhirat, harta benda dan anak pinak tidak dapat memberi pertolongan sesuatupun kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera( daripada kufur, syirik, munafik dsb..)"   
       Jadi deen Islam ini wajib dipelihara dalam diri , melaksanakannya dalam semua urusan hidup dan jangan biarkan ia hilang dalam masyarakat dan ummah.  Juga janganlah kita menjadi seperti Bani Israel yang beriman pada sebahagian kitabnya dan kufur pada bahagian yang lain.....Jika tidak perhatikanlah bagaimana hebatnya siksaan Allah dalam Al-Quran seperti firmanNya surah Al Baqarah ayat 85.....
    " Patutkah kamu beriman dengan sebahgian kitab Allah dan kufur pula pada sebahagian yang lain.  Maka tiadalah balasan terhadap orang yang melakukan demikian dikalangan kamu melainkan hina di dunia dan pada hari Qiyamat nanti mereka akan ditolak kedalam azab siksa yang sangat berat. (Ingatlah) bahawa Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan." 
      Segala keraguan dan kelalaian kita akan mengundang padah pada kita....... sama ada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti! Kita sebenarnya tidak merasai hakikat bagaimana hidup dibawah naungan Al- Quran yang merupakan satu kenikmatan......seperti yang dirasai oleh sahabat generasi Al- Quran dan mereka-mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah!  Apa yang kita rasai hanyalah sedikit cebisan nikmat Islam tersebut bukannya total......bagaimana kita nak rasai sedangkan dalam diri masih banyak yang reserve...tidak diserahkan sepenuhnya untuk Islam! Sudah tentulah apa yang kita rasai berbeza dari mereka yang benar-benar merasai nikmatnya Iman dan Islam itu.
     Menyerahkan diri kita untuk Allah dan Islam samalah seperti kita membuat pelaburan. Namun pelaburan pada Allah dan hari akhirat ini tidaklah sama dengan pelaburan dunia. Di dunia bila kita melabur, ada risiko samada untung atau rugi. Namun pelaburan dengan Allah dan hari akhirat tidak pernah rugi, malah sentiasa dapat keuntungan.....malah  keuntungannya yang berlipat kali  ganda pulak tu! Untuk itu, cuba kita sama-sama fikirkan bagaimanakah kita hendak melaburkanlah masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita, harta kita malah diri kita  untuk Allah dan meningkatkannya dari masa kesemasa? Ingatlah segala keuntungannya akan kembali pada kita semula!
      Bila keyakinan ini meresap dijiwa.....ketenangan akan kita rasai bila kita memberikan apa yang ada pada kita di atas jalan Allah. Sebenarnya apa yang  ada disisi kita akan luput, tapi yang berada disisi Allah itulah yang akan kekal. Jadi tolaklah segala keraguan kita, gantikan dengan keyakinan hati yang mantap berada terus di atas jalanNya yang lurus. Mohonlah selalu padaNya untuk memantapkan jiwa kita. Sebenarnya tiada pilihan kita dalam hidup ini melainkan berada dibawah naungan Islam. Itulah satu-satunya cara hidup yang Allah redha untuk manusia!  

Rujukan Sumber tarbawi.

Saturday, November 27, 2010

Rancanglah masa cuti kita....!!

    Di saat ini,  sekolah dan  beberapa universiti sudah pun bercuti.....masing-masing pelajar dan guru tentulah sibuk merancang cuti masing-masing ..., anak-anak sibuk mengajak ibu-bapa pergi bercuti, balik kampung, shopping baju sekolah, tuition bagi pelajar untuk tahun depan, menghadiri kem hafazan, kem anak soleh...........macam-macam perancangan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Sebenarnya,  perancangan tersebut merupakan satu keperluan di masa cuti ni dengan aktiviti yang bermanfaat, jika tidak ia akan diisi dengan aktiviti yang merugikan kita....seperti asyik melekat depan TV, komputer atau game dan sebagainya....
    Bila berada depan TV atau komputer, perlulah dihadkan masa dengannya. TV umpamanya menyediakan pelbagai rancangan masa cuti sekolah, namun perlu pilhlah rancangan yang sesuai dan dalam kawalan ibubapa.  Jika tidak, TV lah yang mendidik anak-anak kita. Selain dari itu apabila berada di depan TV dan komputer,  masa  berlalu  tanpa  disedari, ia melekakan..........akhirnya solat lewat, kerja lain tertangguh, ketagih sehingga  tak boleh berhenti! Itulah cabaran masa kini....anak-anak muda,  remaja bahkan kadang-kadang orang dewasa tidak mampu menjaga masa dengan baik kerana aktiviti yang dibuat begitu asyik dan melalaikan..... 
     Ketagihan terhadap sesuatu itu akan menyebabkan kita dikuasainya bukan kita yang sepatutnya menguasai diri dan kehidupan kita. Kalau hal begini berterusan bagaimana kita hendak membina kekuatan diri? Bagaimana kita nak membuat persediaan awal, contohnya mengulangkaji pelajaran untuk peperiksaan tahun hadapan?  Lebih-lebih lagi membina kekuatan diri sebagai seorang Muslim yang perlu melawan arus jahiliyyah yang menghanyutkan?  Kelekaan dan sikap tidak apa inilah yang perlu dibuang dari diri, ia menghalang sesaorang bergerak kehadapan!
     Dengan cuti yang masih banyak berbaki ini , gunakanlah ia dengan bijak, jika tidak rugilah kita sepertimana firman Allah  dalam surah Al-Asr yang bermaksud...............
 "Demi masa, sesungguhnya manusia itu, berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang  beriman dan beramal soleh  dan yang saling berpesan dengan kebenaran dan yang saling berpesan dengan kesabaran."
   Dari surah ini , jadi yang memampukan diri kita menjaga masa kita adalah iman yang ada dijiwa, yang mana dengan iman inilah membolehkan  kita  menguasai diri  dan mengelola masa kita dengan baik. Apabila kita menjaga iman kita, bererti kita menjaga seluruh kehidupan kita! Semua aktiviti yang kita lakukan adalah rugi belaka disisi Allah melainkan  aktiviti yang menjurus kepada amal soleh. Akitiviti  yang tidak bercampur dengan unsur-unsur maksiat yang niat melakukannya adalah kerana Allah. Jadi barulah segala aktiviti yang  kita buat dapat   kita tukar dari amal biasa kepada amal luarbiasa yang dapat pahala! 
    Justru itu agenda harian kita  perlulah bermula sebelum subuh lagi dikuti dengan selepas subuh dan setelah matahari terbit sehinggalah matahari terbenam kembali.. ....
      Mulailah hari kita dengan solat malam bertahajjud jika mampu, memohon ampun, berdoa dan zikir pada Allah supaya hari yang akan dilalui dapat dijalani dengan sempurna, insyaAllah.  Selalunya hari-hari  yang tidak dimulai dengan solat dan zikir ini tiada barakah padanya dan kita dapati pada hari tersebut berlalu tidak sempurna dan banyak diisi dengan kelalaian ! Jadi usahakan lah supaya setiap hari yang berlalu itu tidak dibazirkan begitu sahaja! Marilah kita sama-sama menjaga masa kita..........  
     Mohon kekuatan dari Allah jua untuk melaksanakan segala tuntutanNya dalam hidup yang singkat ini. Kita ini sebenarnya tiada sekuat mana melainkan  apabila kita bergantung pada Allah SWT. Allahlah sumber kekuatan diri kita dalam mengharungi hidup yang banyak ujian ini....
   Tiada Tuhan selain Engkau , Ya Allah , dan sesungguhnya kami terdiri dari orang-orang yang zalim.....!!
      

Thursday, November 25, 2010

Ciri-ciri Muslim yang soleh


 
 
   Sebagai seorang Muslim,  kita tidak boleh berpuas hati dengan diri sendiri malah  perlulah sentiasa memperbaiki dan mempertingkatkan diri sehinggalah kita menjadi seorang Muslim yang soleh.  Namun penghayatan Islam yang syumul perlu dalam semua aspek hidup untuk menjadi Muslim yang soleh sebenarnya. Tanpa penghayatan ini, gelaran Muslim yang soleh tidaklah bermakna tapi  hanyalah dakwaan semata-mata.  Inilah yang di suruh oleh Allah SWT dalam firmanNya surah Al Baqarah: 208 yang bermaksud...
     " Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu."
 Menjadi Muslim yang soleh merupakan  matlamat kita sebenarnya apabila melalui proses tarbiyyah  Islam di mana semua aspek roh,  akal, jasmani  di didik dan di proses sehingga melahirkan natijah yang menyeluruh yang merangkumi semua fakulti insan.  Berikut merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki agar sesaorang Muslim dapat menjadi  seorang Muslim yang soleh.

1.  Aqidah yang sejahtera(salimah)

 Muslim yang soleh perlulah mempunyai  kekuatan aqidah, hubungan  dan keyakinan yang kuat dengan Allah SWT. Kekuatan inilah yang membebaskan dirinya dari syirik kepada Allah SWT: dia meninggalkan illah-illah selain Allah berupa harta, pangkat , wanita dan lain-lain... Allah sahajalah merupakan satu-satunya sembahan dalam dirinya, dan kerana keyakinannya hanya pada Allah SWT maka semua urusan  hidupnya  dikembalikan padaNya. Perasaan takut  yang dirasai dalam jiwanya menyebabkan dia rasa di awasi selalu
seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 4 yang bermaksud......
    "...dan Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
  Aqidah dalam dirinya aqidah yang sejahtera, bersih dan suci dari syirik dan nifak.

2.  Ibadah yang soleh.
 Seorang Muslim yang soleh mempunyai niat yang ikhlas dalam amalan , yang mana niat ini sentiasa dijaga dan amalan yang dibuat mengikut syarak  supaya  segala amalannya adalah ibadah padaNya. Ibadahnya adalah mengikut dalil-dalil yang soheh dan dia meninggalkan amalan-amalan yang bid'ah atau berbau bi'dah. Keikhlasaan merupakan perkara utama yang perlu disemak dalam jiwa sebelum, semasa dan setelah melakukan sesuatu amalan. Tanpa ikhlas, tiada ibadah yang soleh!

3. Akhlak yang mantap
 Rasulullah saw adalah contoh yang terbaik bagi seorang Muslim dalam keperibadian dan akhlaq yang mulia.  Sikap Ar-Rasul yang terbaik ini  samada kepada lawan atau kawan, tidak menzalimi manusia, haiwan atau persekitaran, sangat lembut dan perihatin pada orang lain, sangat bertakwa pada Allah......pendekata pada diri Rasulullah itu terkumpul sifat-sifat kesempurnaan seorang manusia! Jika seorang Muslim itu mempunyai akhlak yang  buruk, maka buruk juga lah ibadah pada Allah. Sewajarnya  sebagai Muslim,hati mesti ikhlas, akhlak mesti baik maka ibadah jadi soleh.

4. Tubuh badan yang kuat
Tubuh badan yang kuat memudahkan  seorang Muslim menjalankan tugas dan tanggungjawab  yang berat.
Jadi pemakanan perlu dijaga dan senaman mesti di laksana supaya kesihatan tubuh badan  terpelihara. Makanan yang baik, halal dan seimbang perlu di ambil kira. Kerja-kerja dakwah yang berat dapat dipikul oleh Muslim yang kuat; kuat aqidah, baik akhlak, kuat ibadah, kuat dan sihat tubuh badan. Seorang Muslim yang kuat dan  sihat lebih utama dan lebih dikasihi  Allah dari Muslim yang lemah dan selalu sakit.

5.  Pemikiran yang terdidik dan matang
Akal adalah wadah ilmu, jadi akal seorang Muslim yang soleh perlulah sentiasa diasah selalu dengan pengisian ilmu yang bermanfaat. Medan dakwah dan tarbiah memerlukan Muslim yang berilmu,  jadi penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang adalah sangat perlu untuk menghadapi cabaran-cabaran musuh Islam yang sentiasa menyerang. Tambahan pula dalam era sekarang , di zaman yang mencabar ini, ketinggian pemikiran atau intelektualisme amat di perlukan.  

6. Teratur (sistematik) dalam urusan atau kerja
Muslim yang soleh harus bekerja secara teratur yang mana hasil kerjanya terbaik dan berkualiti disertai niat yang ikhlas tadi. Sifat ihsan dalam bekerja haruslah  diamalkan sehingga mampu menghasilkan yang terbaik. Jika kerjanya tidak teratur, tunggang-langgang, hasil kerjanya tidak berkualiti dan ini mungkin akan menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya dan kerja yang dilakukan. Lebih-lebih lagilah  di dalam kerja-kerja dakwah dan tarbiyyah, seorang muslim itu adalah contoh yang diperhatikan oleh masyarakat. Kerja dakwah dan tarbiah yang berkualiti mempunyai pengaruh dan kesan yang besar dalam menghasilkan hasil yang berkualiti juga.

7.  Menguasai diri sendiri
Muslim yang soleh mampu menguasai diri, dapat bersabar ketika susah, bersyukur sewaktu senang dan bila menerima nikmat Allah SWT. Dia tenang dalam melaksanakan tanggungjawabnya lebih-lebih lagi tanggungjawab dakwah yang mencabar, sentiasa optimis dengan kejayaan dakwah dan pertolongan Allah SWT dalam kerja-kerja yang dilakukannya kerana Allah SWT semata-mata. Hatinya sentiasa takut pada Allah  dan mengharap pada pertolongan Allah SWT . Penguasaan diri diperolehi melalui proses yang berterusan; dia sentiasa memperbaiki diri dalam masa yang sama mengajak orang lain!

8. Menjaga waktu dengan baik.
Seorang Muslim yang soleh mampu menjaga masanya agar tidak terbuang begitu sahaja, setiap detik masa diperhatikan dan diisi dengan amal yang soleh. Rasulullah saw mengingatkan kita supaya jangan buang masa atau melengah-lengahkannya .......
   " Jika engkau berada pada waktu petang, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi, dan jika engkau berada pada waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu petang, dan pergunakanlah waktu sihatmu sebelum waktu sakit dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum waktu mati." (Riwayat Imam Bukhari)

Manusia sering tertipu dengan nikmat sihat dan masa lapang mereka dan tidak mempergunakannya untuk meningkat iman dan takwanya. Sebaliknya kedua-dua nikmat yang berharga ini di salahgunakan dan seringkali terbuang begitu sahaja. Detik detik waktu adalah kehidupan, jadi mensia-siakan waktu bererti mensia-siakan kehidupan.  Jadi waktu perlu digunakan dengan cara yang paling effisien dan berkesan. Sebenarnya kweajipan kita lebih banyak dari waktu yang kita ada, jadi perlu merancang waktu kita setiap hari bagaimana ia digunakan. 

9.  Mampu bekerja sendiri (berdikari)
Seorang Muslim yang soleh boleh berdikari, tidak perlu banyak bergantung pada orang lain. Pergantungannya  banyak hanya pada Allah SWT dalam semua urusannya, sentiasa berdoa , bertawakkal dalam melaksanakn kerja-kerjanya. Dalam usaha mencari nafkah, dia tidak suka meminta-minta, selalu berusaha sendiri bagi menanggung diri dan dan orang-orang dibawah tanggungannya. Menyakini bahawa rezeki itu adalah dari Allah dan sentiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. 

10.  Bermanfaat pada orang lain.
 Islam diturunkan sebagai rahmat pada seluruh alam begitu juga kedatangan Rasulullah saw.  Jadi orang muslim yang soleh juga perlu sedemikian juga...menjadi rahmat pada orang lain. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat pada orang lain dan persekitaran. Dapat menyampaikan dakwah pada orang lain supaya kembali pada Allah dan mentarbiyyah diri, keluarga dan masyarakat supaya terikat dengan Islam.  Inilah dia sebenarnya Muslim yang terbaik.....kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi ia mengalir keluar pada persekitaran yang di diaminya. Tiada guna dia hanya boleh jaga diri saja tapi membiarkan keluarga dan masyarakat. 
        Kesimpulannya  sepuluh ciri-ciri Muslim yang soleh ini merupakan satu keperluan lebih-lebih lagi sekarang dalam rangka kita nak menyampaikan dakwah pada masyarakat dalam suasana yang mencabar dan sofistikated ini ....... Dalam suasana Islam yang dagang ini, kita kehilangan contoh peribadi Muslim yang praktik. Nak memperkatakan dan mengajak pada Islam bukan setakat teori semata-mata, tapi yang lebih berkesan adalah melalui sahsiah Muslim yang soleh. Jadi itulah sebenarnya matlamat kita melalui tarbiyyah ini....
    Dihujung perjalanan kehidupan ini......dalam apa saja yang kita buat.......kita hanya mengharap keredhaan Allah SWT sahaja, bukan redha manusia! Perjalanan yang dilalui bukanlah ditaburi bunga-bunga dan permaidani merah....tapi menuntut pengorbanan dari kita! Sanggupkah kita melaluinya yang mana ganjarannya sangat mahal iaitu syurga? Jadi sama-samalah kita renung-renungkan.....  

Tuesday, November 23, 2010

Persediaan menghadapi peperiksaan ......

   

  Esok bermulanya SPM dan STPM 2010! Semoga berjaya insyaAllah, tenangkan hati ingat Allah banyak-banyak, tawakkallah padaNya setelah membuat persediaan.
     Bagi yang telah membuat persediaan dengan baik,  insyaAllah dapat melangkah ke dewan peperiksaan dengan yakin dan tawakkal padaNya. Namun bagi yang kurang bersedia, rasa kecut perut, semua yang di pegang tidak kena, tidur pun tak lena, makan tak kenyang , resah menghadapi peperiksaan yang akan tiba. Apapun, untuk menghadapi hari esok perlulah cukup rehat dan tidur supaya dapat menjawab soalan dengan tenang.
       Dalam apa sahaja yang kita buat, persediaan awal sangat penting. Kita dapat merancang dengan baik dan cuba mengikut apa yang dirancang. Perancangan yang baik dan teliti sebenarnya memudahkan kita bekerja atau belajar, ada hala tujuan, sistematik ,menyeluruh .......dan tidak terburu-buru. Jauhi lah sifat terburu-buru kerana ia dari syaitan! Sebelum buat kerja, semasa melakukannya, sentiasalah ingat Allah supaya ada keberkatannya. Hati kita perlu sentiasa memohon padaNya agar Allah memudahkan kerja-kerja kita , tambahkan ilmu yang bermanfaat pada diri kita dan niatkan apa yang kita buat tu adalah kerana Allah!
    Sebenarnya setelah kita melalui satu peperiksaan , kita akan melalui  banyak lagi peperiksaan yang lain, mungkin semasa kita dikolej atau universiti. Jadi iktibar menghadapi peperiksaan perlu kita sematkan dijiwa supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sentiasa bersedia, bersedia dan bersedia selalu! Itulah kuncinya.....untuk menghadapi apa juga peperiksaan! Itu baru peperiksaan dunia  di mana penilainya manusia dan kita di beri sijil, gred, markah pada kertas peperiksaan yang kita ambil! 
     Bagaimana dengan peperiksaan atau ujian di akhirat nanti? Dimana kita akan dihisab di hadapan Allah nanti dengan terperinci dan kita akan datang menuju Allah dengan sendiri-sendiri? Kitab catatan amal kita dibentang luas dihadapan kita tanpa ada sedikitpun yang tertinggal! Kita akan melalui siri-siri ujian yang getir disana. MasyaAllah, tidaklah boleh kita bayangkan perasaan hati kita pada ketika itu! Nak hadapi peperiksaan dunia pun dah kecut perut bila kurang persediaan apatah lagi di akhirat nanti! Kejayaan kita mengharungi ujian di akhirat nanti banyak bergantung pada bagaimana kita melalui ujian Allah di dunia ini. Apabila kita berjaya di sisi Allah di dunia, maka insyaAllah kita akan berjaya di sisiNya di akhirat nanti! 
    Sama-sama kita renungi firman Allah dalam surah An Najm: ayat 39-43 yang bermaksud....
" Dan bahawa manusia hanya memperolehi apa yang telah diusahakannya.Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).Kemudian dia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis."
    Apa yang kita usahakan itulah yang kita dapat samada dunia kita atau akhirat kita. Semuanya balik pada persediaan kita tadi. Kejayaan hanya akan dikecapi oleh mereka yang berusaha.....benarlah ungkapan  Usaha tangga kejayaan! 
    Jadi, perlu usahakan di dunia ini agar kita berada ditempat yang baik di akhirat nanti...
    Perlu usahakan agar kita mendapat keampunan dan keredhaan disisiNya.
    Perlu usahakan di dunia ini lagi agar kita dapat bersedia menghadapi peperiksaan Allah nanti....
   Perlu berusaha menyahut panggilan dan seruan Allah untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat   nanti.....
Firman Allah dalam surah Al-AhQaf ayat 32 yang bermaksud....
" Dan barangsiapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru(Nabi Muhammad) maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan  Allah di bumi, padahal tiada pelindung baginya selain Allah . Mereka berada dalam kesesatan yang nyata."
   Selalunya setelah habis periksa, dan  dapat keputusan exam nanti....sangat seronok, bersyukur dan gembira bila berjaya, namun ada yang menangis walaupun tidak semua akan menangis bila gagal dan dapat keputusan yang teruk! Tapi di akhirat nanti, semuanya pasti menangis bila gagal melepasi peperiksaan/ujian Allah, tiada kecuali! Apa tidaknya, penyesalan disana tidak boleh ditebus balik, sedangkan jika kita gagal sekali didunia tidak bererti kita gagal seumur hidup. Masih ada peluang lagi untuk perbaiki diri dan betulkan kesilapan kita! Tapi diakhirat...masih ada peluang ke?
   Jadi sebelum terlambat, perlulah kita sama mengorak langkah mulai saat ini untuk kita semak muhasabah diri kita, kembalilah kepadaNya mengikut apa yang Allah kehendaki bukannya mengikut kita kehendaki, tundukkan nafsu-nafsi kita dibawah telujuk iman, tidak kira siapa kita  ini...tua atau muda, kaya atau miskin, bijak pandai atau kurang ilmu, sempurna atau cacat sifat......hakikatnya kita ini semuanya sama disisi Allah secara fizikalnya.......yang membezakan kita  di mata Allah SWT adalah apa yang ada dalam hati kita!  

Saturday, November 20, 2010

Iktibar menziarahi jenazah dan kubur...

Firman Allah SWT dalam surah Qaf:19 yang bermaksud....
    " Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya." 
  Hari ini ku mendapat berita seorang sahibahku yang pernah menuntut bersama-sama di sebuah universti tanahair telah kembali kerahmatullah lebih kurang pukul 7 pagi tadi......setelah menderita lama akibat kanser usus. Inna lillahi wainna ilaihiraajiun.  Setiap yang hidup pasti merasai mati. Begitulah ........ Dia telah sampai ke destinasi akhir hidup ini setelah menderita sakit yang lama. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya di atas ketabahan dan keredhaannya menghadapi takdir Allah. Semoga di masukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman! Ameen.
      Ku tak sempat menziarahi jenazahnya kerana apabila sampai di rumahnya sudahpun selesai dimandi, dikafan dan disolatkan. Terus menuju ke kubur yang agak jauh dari rumah, bersemadilah jasadnya di sebuah kawasan kuburan yang sunyi. Terkenang pula bilakah giliran kita nanti......adakah kita sudah cukup bersedia? Kesibukan kita dengan dunia melalaikan kita dari mengingatinya, sedangkan ia boleh datang dengan tiba-tiba!
   Walaupun kita tinggal di rumah selesa   dengan   cukup makan dan pakai atau mungkin juga di rumah besar dengan segala kemewahan, namun destinasi akhir  tempat kita di dunia ini adalah sebuah kuburan kecil yang saiz liang kuburnya  sempit, muat-muat untuk sekujur jasad bagi setiap orang tak kira miskin atau kaya,  rumahnya bagi  cacing dan ulat. Kita tinggal bersendirian di sana, dilitupi kegelapan tanah, tanpa ada naungan dari hujan dan panas kecuali daun pepohon yang merindang, jasad yang kesejukan hanya dibaluti kain kafan putih nipis menyelimuti diri......menanti kedatangan dua malaikat! Bagaimanakah nasib di sana nanti...... ? 
 Nabi saw pernah bersabda, 
" Liang kubur itu boleh jadi salah satu lubang dari lubang-lubang syurga atau neraka." 
Liang kubur yang sempit itu boleh juga dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya atau menjadi sesempit yang mungkin. Semuanya bergantung pada amalan kita......bagaimana kita pergunakan umur ini untuk dimanfaatkan pada jalan Allah. 
     Persediaan diri yang sebenarnya adalah ketika menghadapi kematian dan orang yang bijak adalah mereka yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian dan tidak terpedaya oleh usia muda dan kesihatan.   Di usia muda dan masa sihat, tenaga tengah kuat dan semangat tinggi, banyak kerja dan perkara boleh dilakukan. Bila dah tua, tak sihat pula, lutut pun dah longgar dan tenaga lemah..............setakat mana yang boleh kita buat?
    Amat rugilah jika di masa muda dan masa sihat,   hidup ini hanya untuk bersukaria sahaja, merasakan muda hanya sekali nak enjoy dulu, masa sihatlah nak explore , mencari keseronokan yang akhirnya   sering bertangguh  dalam membuat amal soleh dan persiapan menuju mati.  Kena ingat selalu hakikat kematian yang datangnya mungkin tiada beri amaran bagi kita. Teman setia kita nanti di dalam kubur, bukan lah suami ,isteri , anak-anak kita atau kawan-kawan kita, semua itu akan meninggalkan kita bersendirian tetapi amal soleh itulah yang tetap bersama mengiringi kita didalam kubur yang sunyi sepi. Itulah teman sejati kita!
      Firman Allah dalam surah Al-Ahqaf : 16 yang bermaksud....
" Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka  amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka."
      Amal solehlah yang Allah terima menjadi bekalan berguna bagi diri kita bila menghadap Allah nanti dan amal soleh itulah yang perlu kita cari sementara kita masih diberi peluang oleh Allah untuk hidup saban hari...........
Diriwayatkan satu kisah, dari Ali bi Abi Talib r.a,' Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah saw mengiringi  jenazah ke kuburnya. Baginda duduk ditepi kubur dan kami mengelilingnya. Lalu Baginda menundukkan kepalanya sambil mengorek-gorek tanah dengan sebilah lidi di tangannya. Baginda kemudian mengangkat kepalanya dengan airmata membasahi janggutnya  dan bersabda.....
     " Wahai sekelian umat manusia! Demi Allah , kalaulah kamu mengetahui apa yang ku ketahui sekarang, nescaya kamu akan sedikit  ketawa dan banyak menangis."     
      Kalaulah kita benar-benar menyakini dan merasai apa yang diperkatakan ini, pasti kita tidak akan lena tidur,  duduk diam  saja dan lalai dalam menunaikan hak Allah!  
Tapi peringatan Rasulullah saw ini kurang di ambil perhatian.......malah dalam hidup ini kita lebih banyak ketawa dan sedikit menangis! Peringatan itu tidak membekas di jiwa yang telah menjadi keras dan kasar akibat menuruti nafsu dan bermaksiat. Hati yang buta dengan kemegahan dunia dan  kasar ini adalah akibat dari diri kita sendiri yang menjauhkan diri  dari Allah SWT.  Perlu ambil iktibar dari kematian dan kuburan ini agar ia dapat menjadi pencabut kesenangan dalam diri kita.....sehingga kita merasakan begitu dekatnya diri kita dengan mati. Lembutkan dan bersihkan hati dengan Al-Quran dan selalu ingat akan mati ini.

Jadi sama-sama kita berusaha dan memohon kekuatan dari Allah untuk mengikuti langkah-langkah ini yang akan menyelamatkan kita dari azab nanti sama ada azab kubur atau azab neraka, insyaAllah.
 • Bertaubat dengan sebenar-benar taubat atas semua dosa kita pada setiap pagi dan petang
 • Sentiasa mengerjakan semua solat fardu secara berjemaah (terutamanya bagi lelaki Muslim) dengan khusyuk, merendah diri dan bertafakkur.
 • Sentiasa berzikir dan sentiasa istiqamah dengannya.
 • Membaca Al-Quran dan merenungi maknanya dengan tadabbur, menghafalnya sesuai dengan kemampuan, menghayati Al-Quran dalam kehidupan
 • Meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, memerangi hawa nafsu dan mengawalnya dengan baik. 
Sama-sama kita renungi ayat-ayat Allah ini dalam surah Al- Furqan:65-66 yang bermaksud.....
   "Dan orang-orang yang berkata," Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab Jahannam, sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal.Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."
 Juga firman Allah dalam surah Al-Mukminun:15-16.
     "Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan(yang mempunyai) arasy yang mulia." 

Semoga semua ini menjadi peringatan yang berguna bagi hati yang ingin kembali pada Allah!

Thursday, November 18, 2010

Menuju destinasi akhir kita!

     Sebenarnya beradanya kita dalam suasana penghidupan hari ini, banyaknya kerja-kerja tarbiyah jiwa yang perlu kita lakukan!  Saban hari kita berada dalam masyarakat bahkan keluarga kita sendiri pun masih terikat dengan nilai dan sifat-sifat jahiliyyah dalam diri. Seakan-akan terlalu sukar untuk di pisahkan dalam jiwa kita dan amalan kita.  Kita berada dalam sistem jahiliyyah yang telah menguasai seluruh kehidupan kita. Cakap-cakap kita, rasa hati kita,  pandangan kita, akhlak kita masih banyak unsur-unsur ini........ Apa yang harus kita lakukan??
     Ku sedari apabila kita 'berehat' seketika, kerehatan itu akan membawa padah jika rehat itu tidak dihubungkan dengan Allah....maksudku apabila kita berehat dengan cara berhibur yang tidak syarak, buang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bersantai-santai yang melalaikan!
 Jadi mestilah kita kembali pada tarbiyyah diri....mengembalikan hati kita pada keadaan fitrahnya yang salimah!


Apa yang kita ingin tanamkan dalam jiwa
Akan mula longgar...
Apa yang pernah kita rasai
Akan mula menghilang....
Apa yang pernah kita buat dengan istiqamah
Tidak lagi berterusan...
Sedikit demi sedikit akan terhakis dalam diri!

Perlu segera kembali menghayati Al-Quran
Perlu segera kembali pada suasana
Ingat memperingati atas dasar iman
Itu lebih baik dari bersendiri
Yang semakin menjauhkan!

Tarbiyah diri  tidak boleh abaikan...
Membuang rawasib jahiliyyah meningkatkan iman..
Tanpa tarbiyah longgarlah iman dan amal
Tanpa tarbiyah, Islam yang syumul sukar dipraktikan
Iman yang didakwa tiada bermakna
Revolusi hati tidak terlaksana
Amal praktiknya bercanggah dari apa yang didakwa!

Hadapkan jiwa kehadratNya..
Serahkan hati untukNya...
Menggarap kasih dan cintaNya dalam diri
Menuntut pengorbanan yang bukan sedikit!

Adakah lagi pilihan kita?
Selain menuju kepadaNya...
Sama ada berlari, berjalan atau merangkak...
Tetapkan arah perjalanan hidup ini.....
Samada disedari atau tidak
Detik masa kian berlalu...
Ianya semakin hampir setiap kali....
Menuju destinasi akhir kita...
Kematian menjemput kita!
Adakah kita bersedia??

Nukilan
RAW

Wednesday, November 17, 2010

Kelebihan ibadah hati berbanding ibadah fizikal


Firman Allah dalam surah Az-Zariyat : 56 yang bermaksud ....
" Dan tidak Ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu."
Sepotong ayat yang seringkali kita dengar dalam ceramah dan usrah tentang matlamat kejadian manusia dan jin iaitu seluruh penghidupan ini adalah sebenarnya untuk ubudiyyah kepada Allah...menjadi hamba hanya senya kepada Allah SWT semata-mata. Pendekata apa saja yang kita lakukan sebenarnya adalah ibadah kita pada Allah SWT. Segala gerak geri kita sama ada zahir ataupun batin semuanya nya adalah ibadah. Diam kita, tidur kita, makan minum kita, senyum kita .....dari perkara sekecil-kecilnya hinggalah pada amalan yang besar.....semuanya tidak lari dari konsep ibadah pada Allah. Sehinggakan di bahagian bumi mana  kita berada, dalam ketika mana....hakikat ubudiyyah ini tidak boleh di pisahkan dari hidup ini!
   Namun perbandingan antara ibadah zahir dan batin, ibadah batin yang tersembunyi dalam jiwa kita adalah lebih utama. Ibadah  batin yang merupakan ibadah hati merupakan sesuatu yang sangat penting  kerana ia merupakan landasan amal sama ada amal kita Allah terima ataupun tidak.  Jika ibadah-ibadah  hati  itu baik, maka baiklah amalan-amalan zahir dan akhlak yang dimiliki. Jika buruk ibadah hati, maka buruklah amalan dan akhlak zahir yang dimiliki ! Kesempurnaan ibadah bukan hanya pada zahir, malah apa yang ada didalam jiwa pun perlu diambil kira!
      Untuk melakukan perubahan diri, ia mestilah bermula dari perubahan hati kita. Rasulullah saw berjaya mengubah masyarakat jahiliyyah kerana Baginda berjaya mengubah hati manusia. Mengubah hati manusia sebenarnya lebih sukar dari mengubah gunung! Tetapi  Baginda berjaya melakukan satu revolusi hati yang menyeluruh yang menghasilkan perubahan yang menyeluruh dengan menanamkan hakikat keimanan dalam hati para sahabatnya pada fasa Makiyyah selama 13 tahun. Ayat-ayat  Makiyyah ini penuh dengan persoalan keimanan yang menyentuh hati para sahabat sehingga keyakinan mereka cukup teguh dan mantap pada Allah dan Rasul.
    Jadi kita perlulah mengambil iktibar tentang bagaimana revolusi hati yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan sebenarnya inilah kaedah terbaik yang perlu kita contohi dalam mendekati diri sendiri dan masyarakat untuk kembali pada Allah.
  
 Berbalik pada persoalan ibadah hati, ia  boleh di kategorikan kepada lima bahagian iaitu wajib, sunnat, haram, makruh dan harus.  
 •  Yang diwajibkan bagi hati adalah seperti ikhlas, tawakkal, khauf (rasa takut), raja' (berharap) dan taubat.
 •  Yang  sunnat dan dianjurkan bagi hati adalah menyempurnakan dari ibadah hati yang wajib tadi seperti ridha, khusyuk, rindu  dan jinak padaNya dan menuju kepadaNya. 
 • Yang diharamkan pada hati pula ada tiga perkara iaitu:
 1.  kekafiran seperti mengingkari Allah , syirik dan bersikap ragu-ragu 
 2.  berbuat dosa-dosa besar seperti riya, ujub, sombong, bangga diri, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, gembira dengan bencana yang menimpa kaum muslimin, memaki musibah yang menimpanya dan dengki.
 3.  dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak sampai kepada dosa besar seperti hati berhasrat melakukan dosa-dosa kecil.
 • Yang dimakruhkan bagi hati adalah lalai terhadap Allah dengan ketergantungan yang berlebih-lebihan terhadap urusan duniawi, lintasan-lintasan hati yang merupakan fikiran yang sebenarnya dimana meninggalkannya tersebut lebih afdhal dari memikirkannya , namun ia tidak diseksa kerananya.
 • Yang diharuskan bagi hati adalah kekosongan jiwa dari makna-makna agung dan terlintasnya buah-buah fikiran duniawi yang menyibukan hatinya.
    Ibadah hati sebenarnya sangat besar pengaruhnya dan lebih indah dalam praktiknya. Ini adalah kerana hatilah yang merasai hakikat kebahagiaan, yang merasa dekat dengan Allah, patuh padaNya dan cahaya hati inilah yang tersebar kepada ibadah anggota fizikal yang lain.  Begitu juga bila hati bermaksiat pada Allah, pengaruhnya juga akan tersebar pada anggota fizikal yang lain berupa keburukan dan kejelekan akhlak.
   Hati adalah pusat ilmu dan ketakwaan, cinta dan benci, ragu-ragu dan bencana. Hatilah yang tahu tentang Allah, menuju kepadaNya: anggota tubuh lain hanyalah sebagai pengikut hati yang patuh dan  sedia berkhidmat menurutinya. Persisnya adalah seperti seorang tentera yang siap siaga menunggu arahan dari ketuanya! 
    Apabila ibadah hati diambil perhatian yang berat dan khusus, akan memperolehi kemenangan yang besar dan unggul seperti yang dilakukan oleh ulama salaf.  Diantara kelebihan ibadah-ibadah hati berbanding ibadah fizikal  adalah.........
 • Ibadah fizikal akan rosak jika rosaknya ibadah hati.
Contohnya seperti tidak ikhlas, sombong dan hasad dengki. Tanpa ikhlas dalam beramal akan membawa kepada syirik dan nifaq. Bila sombong , tiadanya tawaddhu' atau rendah hati dalam amalan, maka akan rosaklah amalan tersebut. Tawaddhu' dalam amalan adalah penting kerana  ia merupakan ibadah hati yang sangat besar. . Sifat sombong pula menghalang dari masuk syurga meskipun amalan-amalan yang dibuat sangat banyak. Sedangkan dengki menghilangkan kebaikan sesaorang kerana dalam hatinya ada api yang terus menyala-nyala yang membahayakan saudara semuslim. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud.....................
" Hati-hatilah dengan dengki sebab dengki dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu api atau rumput kering."
 • Ibadah hati sebab mendapat darjat yang tinggi disyurga
Ibadah hati seperti kecintaan pada Allah, rindu padaNya, bertawakkal, bertaubat padaNya, memohon bantuan dariNya, terikat jiwa denganNya........sungguh besarnya pahala ibadah ini dan tingginya darjat orang yang beribadah dengannya disyurga nanti. Hal ini tidak berlaku pada ibadah fizikal walaupun betapa besar dan agungnya ibadah fizikal tersebut. Para Nabi beroleh keistimewaan dan darjat yang tinggi disisi Allah kerana keistimewaan ibadah hati mereka.
 • Ibadah hati lebih berat dari ibadah fizikal
Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati lebih berat dan besar berbanding ibadah fizikal contohnya sifat syirik dan sombong yang mana diharamkan surga bagi mereka yang mempunyai sifat sebegini kecuali apabila Allah menghendaki atau orang yang sombong itu bertaubat. Sabda Nabi saw...
" Tidak akan masuk syurga sesaorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong sebesar biji sawi."
 • Ibadah hati lebih indah dan nikmat dari ibadah fizikal
Kelazatan ibadah hati hanya akan dinikmati oleh orang yang merasainya ketika berhubung dengan Allah SWT. Kenikmatan dan kelazatan sebenar didunia ini adalah apabila hati mencintai Allah SWT, jinak dan rindu padaNya, berjalan menujuNya dan berpaling selain dariNya. Melalui ibadah hati, ibadah fizikal dapat diperelokkan, contohnya solat yang dibuat dengan khusyuk lebih nikmat dan berkesan dijiwa berbanding solat orang yang hatinya lalai dari mengingati Allah. Ia dapat meningkatkan hubungan dengan Allah, dan tertingkatnya iman dan takwa.
 • Ibadah hati lebih besar dari  ibadah fizikal
Ulama salaf lebih mengutamakan ibadah hati berbanding ibadah fizikal. Abu Darda r.a. mengatakan, 
 " Berfikir (bertafakkur) seketika itu lebih baik daripada solat semalaman suntuk."
Ibadah-ibadah hati adalah asas tercapainya ihsan kerana ihsan itu dibangun di atas landasan muraqabah (perasaan sentiasa beroleh pengawasan dari Allah). Sedangkan ihsan adalah peringkat tertinggi dalam agama iaitu seperti sabda Nabi saw....
   "Ihsan itu adalah apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, dan jika engkau tidak dapat melihatNya, maka Dia melihat kamu." 
 • Ibadah hati mendorong ibadah fizikal
Apabila hati beriman pada Allah, mencintaiNya ia akan mendorong anggota tubuh untuk beribadah
padaNya. 'Utbah bin Ghulam mengatakan......
" Sesiapa yang mengenali  Allah, pasti ia mencintaiNya, dan sesiapa yang mencintaiNya, pasti ia mentaatiNya." 
Iman yang ada didalam jiwa merupakan pemancar atau penggerak utama (masdar wahid) dalam melakukan amalan zahir. Peningkatan iman sebenarnya berkadar terus dengan peningkatan amal.
 • Ibadah Hati membesarkan ibadah fizikal
Tanpa ibadah hati, ibadah fizikal tidak bererti contohnya amal tanpa niat  yang ikhlas bukanlah ibadah namanya. Imam  Abdullah bin Al-Mubarak berkata......
   " Banyak sekali amal yang kecil menjadi besar kerana niat dan banyak sekali amal yang besar menjadi kecil kerana niat."
Niat  yang berada di dalam hati  merupakan amalan hati yang tersembunyi yang menentukan kualiti amalan zahir. Kualiti amalan zahir bergantung pada kualiti amalan hati pelakunya bahkan juga ia menentukan nilai diri sesaorang.  Sabda Rasulullah saw yang bermaksud.....
    "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, tetapi melihat kepada hati-hati dan amalan kamu."  
Firman Allah dalam surah A-Syuara :88-89 yang bermaksud.....
      " (Hari Kiamat adalah) hari yang mana tidak berguna harta dan sekelian anak pinak kecuali orang yang membawa hati yang sejahtera." 
Kisah seorang ahli abid yang rajin solat malam pada malam hari dan berpuasa sunat pada siang hari namun Rasulullah saw mengatakan ia ahli neraka kerana lidahnya suka mencela jirannya. Bencana lidah ini mencampakkannya kedalam api neraka meskipun amalannya banyak. Dan sebenarnya lidah yang suka mencela  menunjukkan hati yang masih kotor.
      Jadi tidak akan lurus iman di jiwa selagi tidak lurus dan bersih hati sesaorang.Tidak akan lurus dan bersih hati selagi tidak lurus lidahnya. 
 • Ibadah hati berterusan tiada hadnya , sedangkan ibadah fizikal terhenti ,ada hadnya
Ibadah hati akan sentiasa menyertai sesaorang  itu samada terjaga atau tidur, sihat atau sakit...pendekata dalam semua urusannya, tiada had untuk melakukannya. Sedangkan ibadah fizikal memiliki waktu dan batas tertentu untuk melakukannya .Ibadah fizikal terputus ketika tidur, ketika melakukan tugas-tugas duniawi, menyelesaikan hajat diri dan keluarganya dan sebagainya. Bila ibadah  hati ini sentiasa menyertai sesaorang hamba Allah SWT dalam kehidupannya, betapa besarnya kebaikan  dan pahala yang akan diperolehnya berbanding ibadah fizikal yang sering terputus.
 • Ibadah hati kadang-kadang dapat mengganti ibadah fizikal.
Contohnya jihad. Jika jihad sukar dilaksanakan atas sebab-sebab uzur syarie, mengajak hati untuk berjihad, ada tekad dan niat untuk berjihad dapat mengantikan posisi jihad. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud.....
    "Sesiapa yang mati sedangkan ia belum pernah berjihad(berperang) dan jiwanya tidak pernah berniat untuk berjihad maka ia mati berada di atas salah satu cabang kemunafikan."

       Dari keterangan diatas, jelas sekali keutamaan ibadah hati berbanding ibadah fizikal dari segi keindahan dan besar pengaruhnya terhadap diri sesaorang. Melakukan ibadah hati dapat mengubati hati yang sakit ,meneguhkannya dan  menjadikan ia lebih sensitif dengan ayat-ayat Allah. Segala amal ibadah terutamanya amal hati dapat membersihkannya manakala dosa mengotori hati. Hakikat perjalanan hidup ini adalah untuk mempersembahkan hati yang bersih kepadNya. Keuntungan atau kebahagiaan hidup manusia ditentukan oleh usaha membersihkan hati atau mengotorinya.
Firman Allah dalam surah Al-Syam : 9-10 yang bermaksud.....
" Dan beruntunglah orang yang membersihkan jiwa dan merugilah orang yang mengotorinya."
     Hati yang bersih, dipenuhi cahaya iman, takwa dan sifat mahmudah mempunyai kuasa yang cukup hebat dan luarbiasa umpama magnet yang menarik sesuatu yang diluar kita. Apa yang bersemi dihati menentukan apa yang diterima dan ditarik dari luar. Hati yang baik akan menarik kebaikan  dari luar.
       Hakikat kebahagiaan diri bukannya boleh dicapai melalui yang zahir tetapi ia hanya di peroleh dengan yang batin iaitu hati. Walaupun kita punya seluruh dunia ini dan segala isinya, hati tidak akan beroleh kebahagiaan yang sebenarnya melainkan setelah hati itu kembali berhubung dengan pemilik hati manusia iaitu Allah! Kepada Allah jua kita pohonkan segala kekuatan untuk memproses hati kita, membuang segala karat-karat jahiliyyah yang telah bersemadi dalam jiwa yang mengganggu gugat hubungan kita dengan Allah!  

Rujukan 
Rahsia Penyinar Hati
Majalah Solusi

Tuesday, November 16, 2010

Erti pengorbanan sebenar........ dalam Eidhul Adha


       Saban tahun, sehari selepas wukuf, pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam diseluruh dunia meraikan Hari Raya Aidil Adha, yang juga dikenali sebagai Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji...............hari di mana kita mengorbankan haiwan ternak kita...sebagai lambang pengorbanan Nabi Ismail yang terpaksa dikorbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah SWT. Satu pengorbanan yang perlu kita teliti dan ambil iktibar di sebalik peristiwa korban tersebut.
       Satu peristiwa yang menggugah dan menyentuh perasaan; ketaatan dan kepasrahan seorang anak dan ayah pada perintah Allah, sanggup berkorban dan melakukan pengorbanan semata-semata kerana mengharapkan keredhaan Allah. Pengorbanan jiwa yang datang dari hati yang beriman dan bertakwa pada Allah, redha dan pasrah padaNya, tidak sekali-kali mempersoalkan kenapa............!! Apa yang jelas di sini...bila mendapat arahan dari Allah...terus di dengari dan dipatuhi!
     Dalam mengharungi hidup ini......nak dapatkan redha Allah, perlu pada pengorbanan.  Berkorban apa saja hatta nyawa sekalipun!  Mengorbankan sifat jahiliyyah dalam diri untuk diganti dengan Islam yang suci bersih.  Mengorbankan  masa dan tenaga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengajak manusia  kembali pada Allah, menghubungkan diri dengan Allah melalui ibadah-ibadah khusus dan am. Berkorban harta dan wang ringgit pada jalan Allah, menginfakkanNya untuk Islam. Dan yang akhirnya peringkat yang paling tinggi....mengorbankan jiwa di jalan fisabilillah untuk menegakkan agama Allah!
     Namun untuk melaksanakan pengorbanan ini, bukanlah semudah yang disangka! Disaat kita dituntut untuk berkorban... keikhlasan jiwa kita teruji! Nak buat ke tak buat? Keraguan jiwa mula dirasai, kepentingan diri menguasai hati.....tak perlulah berkorban ni... bisik hati, lain kali saja lah!! Kalau berkorban pun, apa yang tersisa dan tidak dikehendaki itu yang diberi...!! Sedangkan apa yang hendak dikorbankan merupakan sesuatu yang kita sayangi.......baru betul maksud pengorbanan tu. Kita korbankan perasaan sayang kita pada sesuatu yang kita miliki untuk Allah, bukan lebihan sesuatu yang tiada ada apa-apa pun rasa dijiwa. Pengorbanan yang ikhlas inilah yang mahal disisi Allah!
    Sebenarnya pengorbanan ( atau maksud lain jihad) adalah satu natijah iman yang ada dalam jiwa. Iman dan takwalah yang merupakan pendorong kuat melakukan pengorbanan. Untuk apa dan mengapa berkorban semuanya atas desakan iman dijiwa.Iman yang hidup subur dijiwa itu tidak hanya tinggal dijiwa.......ia akan terbukti dalam amalan! Jadi bila diri masih ragu-ragu untuk berkorban.....kenalah check iman dijiwa dan berusahalah untuk meningkatkannya!
    Pengorbanan yang dilakukan sebenarnya jua untuk melahirkan kesyukuran kita pada Allah SWT......Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita, yang sangat menyayangi kita melebihi ibu kita, yang sentiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kembali padaNya, yang sentiasa menginginkan kebahagiaan untuk kita, Tuhan yang Maha Pemaaf.........yang pada DiriNya terkumpul segala sifat kesempurnaan! Kesyukuran yang tidak terhingga padaNya yang telah mengurniakan NikmatNya yang cukup banyak tidak terhitung oleh kita. Sebagai seorang hamba Allah, inilah yang sepatutnya kita lakukan! Secebis pengorbanan yang lahir dari hati yang ikhlas dinilai tinggi oleh Allah dari pengorbanan yang mengharapkan pujian orang.
     Pengorbanan padaNya perlu sentiasa kita tingkatkan, kita hadapkan seluruh jiwa raga kita untuk nya..........ya Allah tingkatkan iman dan takwaku dan pengorbananku sehingga aku sanggup mengorbankan diriku  padaMu sepertimana kerelaan Nabi Ismail....!  
     Dihari raya korban ini sama-sama kita renungi hakikat pengorbanan yang perlu kita ambil iktibar dalam kehidupan kita......yang sampai pada Allah bukanlah darah dan daging binatang ternak tersebut dalam mencari redha Allah.....tapi yang sampai pada Allah adalah keimanan dan ketakwaan padaNya!

Sunday, November 14, 2010

Keutamaan dan kepentingan hati.....

  Diantara semua anggota badan pada diri manusia, hatilah yang terpenting. Ia memiliki keistimewaan-keistimewaan dan kepentingannya melebihi anggota badan yang lainnya. Diantara keistimewaan hati adalah...
 • Hati menerima ilham illahi
Pengaruh hati sangat besar dan nas-nas syariat telah menjelaskan tentang kemuliaan hati dan kepentingannya dan menjelaskan bahawa Allah SWT memperlakukan hati manusia sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Allah membatasi antara manusia dengan hatinya sebagaimana dalam firmanNya dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang bermaksud.....
" Dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara sesaorang dengan hatinya."
Allah jugalah yang meneguhkan hati orang-orang yang beriman agar mereka bersabar seperti dalam firmanNya yang bermaksud......
  "Dan Kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, " Tuhan kami adalah  Tuhan langit dan bumi." (Surah Al-Kahfi:14)        
Allah juga memasukkan rasa takut dalam hati musuh Allah seperti dalam firmanNya dalam surah Al-Hasyr ayat 2....
    " Dan Allah memasukkan rasa ketakutan dalam hati mereka."
Berbolak-balinya hati manusia semuanya adalah dalam tangan Allah!
 • Hati adalah sandaran  taklif
Islam, Iman, dan Ihsan dan segala yang mengikutinya,  semuanya merupakan ibadah hati.  Hati adalah pusat perhatian Allah SWT sebagaimana sabda Nabi yang bermaksud....
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu dan tidak pula pada rupa-rupa kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu, ' sambil menunjuk dengan jari-jarinya ke dadanya yang mulia."
Jadi sebenarnya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tuntutan Allah  itu bermulanya dari hati.  
 •    Hatilah yang beroleh hidayah dan diberi pahala yang besar.
Hati yang beroleh petunjuk, didalamnya  ada cahaya-cahaya dan hujjah-hujjah yang diberikan Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dengan petunjuk inilah memelihara tuanpunya hati dari pelbagai keburukan dan sentiasa menuntunnya kearah kebaikan.
 • Dorongan hati kadang-kadang menyelamatkan dan kadang-kadang membinasakan.
Hati yang keras menpunyai dorongan hati yang rosak. Dan bila ia terdapat pada seorang wanita ia celaka. Nabi pernah bersabda....." Seorang wanita dari Bani Israil masuk neraka kerana kucing miliknya diikat, tidak diberi makan atau membiarkan ia makan dari sisa-sisa yang ada ditanah."
Sementara hati yang lembut yang ada didalamnya dorongan hati yang baik dan penuh kasih sayang. Inilah yang menyelamatkan seorang wanita pelacur seperti dalam sabda Nabi saw.....
  "Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing pada satu hari yang panas terik, mengelilingi perigi dengan menjulur-julurkan lidahnya kerana kehausan, lalu wanita itu melepaskan kasutnya untuk diisi dengan air lalu diberi minum anjing itu, maka Allah mengampuninya,"
 •  Hati yang baik adalah kunci kebaikan Individu dan masyarakat.
Hati yang baik adalah asas baiknya masyarakat, sebab baiknya individu kerana baiknya hatinya.
Bila hati itu baik, ia akan melaksanakan hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya iaitu  melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya. Inilah ukuran kebaikan hati dalam Islam.
Amalan-amalan hati ini adalah amalan ibadah yang hanya dimiliki oleh orang-orang Islam dan seandainya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, singgahsana peradaban dunia akan dapat dimiliki!
   
Oleh kerana hati itu unik dan ada keistimewaan dan keutamaannya, maka usaha memperbaiki hati perlulah dilakukan dengan kesungguhan, mensucikan jiwa dan memerhatikannya dari penyimpangan dan kesesatan. Pembersihan hati mestilah dilakukan melalui kaedah Islam  iaitu proses tazkiah(pembersihan) dan tarbiyyah jiwa yang membuang semua penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam jiwa dan menggantikannya dengan sifat sifat hati yang baik. Tanpa melalui proses-proses ini, jiwa tidak dapat dibersihkan. Proses ini berjalan berterusan sehingga kembali kepada Allah kerana iblis dan syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia menerusi dorongan hawa nafsu dalam jiwa dan berusaha mengotori jiwa!  

(Bersambung)

Saturday, November 13, 2010

Keperluan kepada proses tau'iyah dan tarbiyyah

     Untuk mendapat kesedaran dan kefahaman Islam yang sebenar bukanlah hanya melalui pembacaan atau setakat menghadiri kuliah atau ceramah umum sahaja. Apa yang akan diperolehi cuma setakat kefahaman yang ilmiah sahaja tapi ia tidak mampu bertahan lama. Dalam suasana yang teruji, mudah kecundang dan tidak dapat istiqamah.  Hanya melalui kefahaman yang mendalam dan kesedaran Islam yang sebenar sahaja yang membolehkan sesaorang itu menghadapi mehnah dan ujian dengan pendirian yang teguh beristiqamah dengan apa yang diyakini dijiwa.
     Untuk sampai kepada kefahaman dan kesedaran sebegini perlunya melalui satu proses tau'iyah dan tarbiyah yang panjang  memakan masa yang lama dan bersifat terus menerus.
     Pada peringkat awalnya, sebagai Muslim apa yang perlu kita jalani adalah proses tau'iyah iaitu satu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang betul tentang apa itu Islam atau konsep Islam yang sebenar melalui sumber-sumber yang muktabar.....iaitu ayat-ayat suci AlQuran yang ditafsir oleh oleh ulama-ulama tafsir yang jelas kefahaman mereka terhadap Islam, jihad mereka terhadap menegakkan Deen Allah SWT dan mereka iltizam dengan Islam dalam apa jua suasana yang mereka hadapi. 
    Disamping itu, kefahaman Islam  ini , kita cuba fahami melalui hadis-hadis Rasulullah saw dan sirahnya, sejarah dan sirah para sahabat Rasulullah yang telah menerima proses tau'iyah dan tarbiyyah  terus dari tangan Rasulullah saw. Memahami Islam dari sumber yang soheh cukup penting agar kefahaman kita tentang Islam tidak bercampur aduk; Islam yang kita fahami sama seperti Islam yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabat-sahabatnya terdahulu. Jadi sangat penting pada peringkat awal mendapat kefahaman Islam ini, segala rujukan, pembacaan kita mestilah di teliti agar apa yang kita fahami tidak lari dari Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi di atas kefahaman yang soheh ini lah kita dapat bergerak di atas jalan yang lurus menuju kepada keredaan Allah!
    Jadi apa sahaja bentuk kefahaman dan jalan yang tidak mengikut sunnah Rasulullah dalam dakwah dan tarbiyyah ini tidak akan sampai kepada satu cita-cita murni untuk melahirkan satu ummah Islamiyyah yang memahami Islam diatas dasarnya yang soheh, iltizam dan intizam dengan Islam dalam akhlak dan semua aspek hidup.
    Seorang Muslim yang komitted, kefahamannya mendalam dan soheh, kesedaran Islamnya tinggi, jihad dan pengorbanannya jelas......semua itu adalah natijah proses tau'iyah dan tarbiyyah Islam yang mampu menggetarkan jiwa, menanamkan iman dan takwa yang hidup dalam hati nurani! Jiwanya yang sentiasa memandang ke alam baqa, sentiasa memikirkan apakah kesudahannya selepas menempuh perjalanan hidup yang jauh.....kemanakah destinasi akhirnya? Neraka atau syurgakah? Kejahilannya tentang kesudahan tempat kembalinya membuatkan ia sentiasa dalam keadaan takut dan harap pada Allah SWT. Takut akan azab Allah dan sentiasa berharap mendapat rahmatNya setelah melaksanakan ketaatan padaNya. Bukannya harapan yang kosong dari orang yang lalai dan mencuaikan perintahNya!
     Sesungguhnya kefahaman yang mendalam dan soheh serta kesedaran Islam yang sebenarnya inilah yang kurang didapati dalam masyarakat Islam sekarang, bahkan dikalangan orang yang berilmu tinggi pun tidak memilikinya! Betapa ramai ulama yang berkelulusan tinggi masters dan Phd, sepatutnya mereka ini mampu memberikan dan menjalankan proses tau'iyah dan tarbiyyah ini.....namun realitinya tidaklah begitu! Walaupun ilmu penuh didada, bibir dan lidah fasih menghafaz dan menghuraikan.....namun apa yang difahami hanya berlegar di akal dan tidak mendasari jiwa dan menggetarkan perasaan. Apa yang difahami lain dari apa yang diamalkan dalam realiti hidup! 
     Setiap orang Muslim sangat berhajat pada bentuk kefahaman dan kesedaran Islam yang sebenarnya lebih-lebih lagilah bagi mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah! Kefahaman  dan kesedaran ini adalah anugerah dan kurniaan Allah kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Jadi dalam kita  mendekati  dan memahami Islam kita perlu sentiasa berdoa kepadaNya agar Allah memberikan kita kefahaman dan kesedaran  deen yang sebenarnya!  Kefahaman sebegini adalah cahaya yang mana kita dapat membezakan antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan, memberikan kekuatan jiwa dan ketenangan hidup, membuatkan hati sentiasa terpaut dengan akhirat dan tidak cintakan dunia! 
     Kita sepatutnya tidak hanya berpuashati setakat melaksanakan ibadah khusus sahaja tanpa memahami Islam dalam konteks yang sebenarnya. Sewajarnya lah kita berusaha mendapatkan ilmu yang benar, keyakinan yang mantap .............yang mana diatasnya kita berada di atas jalan yang lurus menuju Allah dalam setiap detik masa yang berlalu!  

Friday, November 12, 2010

Islam adalah satu Nikmat!

       Diantara nikmat kurniaan Allah yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada manusia adalah Islam itu sendiri. Nikmat Islam ini merupakan satu anugerah dari Allah kepada orang-orang tertentu yang terpilih sahaja. Jadi kita perlu merasai sungguh bertuah  bahawa  Allah pilih kita di kalangan  ramai manusia  untuk menerima nikmat Islam ini. Kita perlu menghargai nikmat pemberian Allah ini lebih dari kita menghargai pemberian orang kepada kita yang mana kita akan sentiasa menyebut-nyebut dan mensyukuri jasa dan pemberian mereka sehingga kadang-kadang sampai ke tahap memuja-muji dan sanggup berkorban untuk membalas jasa! Sepatutnya lebih-lebih  lagi pengorbanan dan penghargaan kita pada Allah., sumber pemberi segala nikmatNya kepada manusia!!
       Apabila kita mengambil Islam sebagai sistem yang mengatur hidup , kita akan dapati diri kita tidak pernah bersendirian dalam mengharungi hidup ini malah sentiasa diliputi dengan petunjuk dan hidayah Allah SWT. Apabila kita ada masalah, Allah lah tempat pertama kita mengadu dan merintih, memohon pertolongan, taufik dan hidayahNya. Ketenangan jiwa melalui hubungan ini dapat dirasakan, kita mampu semula menghadapi realiti hidup ini dengan yakin dan tabah! Segala kekusutan dapat di rongkai, simpulan dapat di buka dengan penyelesaian dari Allah! Apa yang penting, kita berhajatkan pada penyelesaian Islam.....yang sebenarnya satu-satunya jalan terbaik bagi manusia untuk menyelesaikan segala masalah...............
       Melalui Islam kita dapat bezakan mana halal mana haram, mana baik atau mana buruk, bagaimana kita perlu bercakap sebagai seorang muslim, bagaimana pandangan hidup seorang muslim......pendek kata tiada satupun tertinggal! Hal ini tidak terdapat dalam sistem hidup lain. Jadi, alangkah indahnya cara hidup sebagai seorang Muslim! Kita tidak perlu pening kepala memikirkan, mencari jalan  bagaimana  caranya untuk  mengharungi hidup ini.  Semuanya teratur, sempurna dan syumul! Inilah dia hakikat nikmat yang sebenarnya.  Adakah kita benar-benar merasai Islam ini satu nikmat?  Jika ya, bagaimana kita membuktikannya?
      "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Surah Ar-Rahman:16)
Satu pertanyaan Allah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam surah ini supaya kita benar-benar memikirkan nikmatNya, mensyukurinya, merasainya dalam kalbu kita lantas menginsafi siapa diri kita!   Pertanyaan yang mengugah jiwa kita dimana kita sedikit pun tidak mampu menafi atau mendustakan  segala kurniaan Allah kepada manusia. Hanya hati yang hidup akan merasa tersentuh dengan pertanyaan yang diulang-ulang berpuluh kali ini!
       Sebenarnya Allah pilih kita berada dalam Islam bukanlah secara kebetulan saja, contohnya  kita dilahirkan dalam keluarga Muslim. Allah pilih kita untuk kita terima Islam ini untuk  meyakininya dan menjelmakan dalam praktik hidup kita sehingga terpancar kesempurnaan syahsiah Islam dalam diri kita. Ini satu tuntutan yang kita tidak boleh abaikan! 
      Kesemua nikmat-nikmat Allah yang ada disekeliling kita dan pada diri kita,  kita perlu yakini sungguh-sungguh ia hanya datang dari Allah sahaja. Segalanya milik Allah SWT dan sudah sepatutnya kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mencari keredaan Allah SWT. Jalan menuju Allah hanya satu saja, tapi jalan kufur itu banyak dan bersimpang siur. Perlu kenali kedua-dua jalan ini supaya kita berwaspada dan tidak tersesat kearah jalan kufur. Kadang-kadang jalan kesesatan ini di hiasi indah, sesuai dengan nafsu diri yang menarik hati! Diri kita tidak boleh hilang pertimbangan dan mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan masalah kita! Masalah kita tidak akan selesai dan tidak pernah akan selesai jika ambil jalan yang salah.........satu tindakan yang salah akan diikuti dengan yang lain yang salah  juga!!
      Kepada Allahlah kita mohon taufik dan hidayahNya dalam apa saja yang kita buat. Kita manusia lemah ini sebenarnya tidak mampu menilai mengikut penilaian  akal kita yang singkat. Hanya dengan rahmat dan kurniaNya jua memampukan kita mendapat pandangan yang luas dalam hidup ini. Jadi sentiasa jagailah hubungan kita dengan Allah supaya Allah menjaga kita!!

Thursday, November 11, 2010

Berusahalah menambahkan iman kita!

     Tabiat manusia memang selalu mudah lupa.   Lupa siapa dirinya, lupa pada matlamat kewujudannya di dunia, lupa bhawa dunia ini adalah tempat ujian hidup dan sering lupa pada Allah SWT.  Bila lupa, maka hawanafsu akan mencelah dalam diri, melaksanakan keinginan yang tidak terbatas, dunia akan mengambil kesempatan bersolek mempamerkan diri di hadapan manusia dan syaitan akan menemukan kawasan yang subur untuk menggoda dan menjerumuskan manusia kelembah kehinaan! 
   Bila selalu lupa, ini akan mengurangkan kadar iman di jiwa, dan menarik hati untuk melaksanakan keinginan hawanafsu. Setiap kali iman lemah , akan menimbulkan kesan negatif pada sikap......pemarah, sensitif yang tidak kena tempat, keluh kesah, merungut dan maacam-macam lagi....!
   Menjadi satu keperluan diri supaya sentiasa jiwa diperingatkan selalu agar tidak lupa.....jadi iman dapat disuburkan kembali, jiwa jadi kuat semangat ,ada daya penggerak..........Usaha-usaha dan jalan kearah menyuburkan jiwa suatu yang amat penting!
   Tidak dapat dinafikan lagi,  dengan melakukan ketaatan pada Allah boleh menampal kekurangan iman,  sentiasa dapat menjaga hati supaya sentiasa waspada serta memadamkan api dosa yang membara dan menghindari kelalaian jiwa!
   Dari Ans bin Malik r.a , Rasulullah bersabda yang bermaksud....
   " Sesungguhnya Allah adalah Raja, yang dalam setiap waktu solat Dia selalu berseru, "Wahai Anak Adam, bangunlah kamu menuju apa yang telah kamu nyalakan, maka padamkanlah ia."
    Solat yang dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan tawaddhu' dapat memadamkan dosa yang telah dibuat, membersihkan jiwa dan meningkatkan iman.
  " Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang  beriman iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. "  (Surah Al Mukminun :1-2)
   Jadi bila kita solat dengan lalai, malas, nak cepat saja sebab kejar masa, macamana nak khusyuk? 
Solatnya tidak dirasakan indah dan menenangkan jiwa kerana kurang atau tiada penghayatan dalam solat! Solat begini tidak boleh menyuburkan iman, sia-saja...apa yang dapat penat lelah! Jadi perhatikanlah solat kita selalu......sebenarnya ia lebih penting dari yang lain! Kena tarbiyyah diri supaya sentiasa jaga solat,......tunaikan di awal waktu sedapat yang boleh! Apa yang kita hajati adalah keberkatan Allah.....sama-samalah kita usahakan!!
     Selain itu zikir kita yang disertai dengan ketakutan dan kepatuhan di hati dapat meningkatkan iman dijiwa. 
    "  Sesungguhnya apabila disebut nama Allah, maka gementarlah hati." (Surah Al-Anfal: 2 ) 
Gementar jiwa sebab takut dan mengenali Allah sebagai Rabb dan illah kita, dengan segala sifat kesempurnaannya, bukan hanya ucapan bibir saja!
       Pendekata apa saja amal taat dan ibadah semuanya adalah cahaya penerang dan sumber menambahkan keimanan. Namun nak mencapai hakikat ini bukanlah mudah! Iman yang nak disuburkan dijiwa adalah iman yang hidup subur yang menjadi pendorong kuat diri  sepertimana hidup suburnya pohon. Setiap hari pohon itu membesar, disirami air dan cahaya, dibajai supaya subur dan gemuk dan dijagai supaya tidak ada perosak pokok!  Pohon kecil membesar dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dan cantik! Begitu jugalah iman itu......natijah iman terhasil dari usaha menumbuhkan iman, meningkatkannya dan menjagainya! Ia akan lemah dan layu bila dibiarkan begitu saja oleh tuannya......akhirnya pohon iman boleh layu dan mati. 
   Justru itu......perhatian diri kita pada perkara yang terpenting dalam hidup ini mesti kita ambil berat. Ramai orang meremehkan hal ini.....dan mereka  selalu ditimpa keluh kesah dalam diri. Marilah kita ingat memperingati diri supaya jangan jadi manusia lupa diri.......kita takut bila kita lupa pada Allah di dunia, Allah akan melupakan kita di akhirat nanti! Aduh...sungguh berat hal ini...disaat kita sangat-sangat berhajatkan pada pertolongan Allah.......Allah lupakan kita! Nauzubillahi minzaalik!! Sebelum terlambat, wajarlah kita perbetulkan diri kita.   

Sunday, November 07, 2010

Setelah melakukan ketaatan, beristighfarlah.......

      Selama ini  apa yang kita fahami apabila kita berbuat dosa, perlunya kita istighfar dan memohon ampun dari Allah kerana kita telah menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa. Kita perlu cepat-cepat bertaubat dari dosa dan berazam tidak akan melakukannya lagi kerana takutkan azab dan kemurkaan Allah SWT. Melengahkan diri dari bertaubat dari dosa sangat bahaya sebab kita tidak tahu bila kita akan dipanggil pulang oleh Allah SWT. Dengan bertaubat dapat membersihkan diri kita dari dosa.
      Namun beristighfar juga dituntut setelah kita melakukan ketaatan contohnya setelah kita solat, puasa dan semasa kita mengerjakan haji....pendekata setelah selesai melakukan apa sahaja ibadah pada Allah kita juga perlu beristighfar dan memohon ampunan dari Nya. Kenapa perlu demikian?
     Sebenarnya berapa banyak atau besarnya pun amalan yang kita lakukan, dengan amalan itu sahaja tidak dapat menyelamatkan kita dari api neraka atau pun dengan amalan itu kita beroleh syurga! Sebanyak manapun amalan yang kita lakukan, ia tidak mampu jadi penyelamat bagi kita. Kita sebenarnya diselamatkan dari neraka atau dimasukkan kesyurga hanya kerana rahmat dan kurniaan Allah semata-mata! Amalan itu hanya menjadi asbab saja bukanlah semata-mata disebabkan kerana kita banyak beramal, maka kita beroleh syurga.....
     Sebenarnya Allah mempunyai hak ke atas kita iaitu hak untuk ditaati dan hak untuk disyukuri segala nikmatNya. Setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada hambaNya mempunyai harga yang tinggi nilainya..........
Firman Allah dalam Surah An-Nahl: 78 yang bermaksud......
     " Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur." 
      Segala nikmat pendengaran, penglihatan dan hati yang Allah kurniakan kepada kita wajib disyukuri yang mana kesyukuran ini merupakan ibadah padaNya. Sebagai membuktikan ubudiyyah kita pada Allah, kita mestilah menggunakan nikmat  ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah iaitu dalam rangka ketaatan padaNya. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah,  menggunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah dan lantas dengan itu hati kita tunduk, patuh, beriman dan bertakwa padaNya! Inilah dia hakikat kesyukuran padaNya!
      Seandainya seorang hamba Allah itu berusaha untuk menghitung nikmat dan kurnia Allah padanya, nescaya tidak akan mampu membalas nikmat dan kurniaan itu walau dengan apa pun meskipun bersujud sepanjang hayat!! Jika di akhirat nanti Allah menagih haknya tadi pada kita untuk di penuhi.....nescaya akan binasalah kita. Kita tidak mampu memenuhi semua hak Allah pada kita!!
Sama-sama kita renungilah firman Allah ini....
        "Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)."  (Surah At-Takaathur :8)
     Jadi, jika Allah menanyakan pada kita tentang segala nikmat dan kurniaanNya pada kita dan Allah menagih hakNya untuk dipenuhi.....sedangkan kita insan lemah ini tidak mampu melakukannya, sungguh tidak mustahil, kita akan masuk neraka! Ini  adalah kerana seluruh amalan kita akan tidak boleh memenuhi hak Allah itu kerana ia terlalu besar untuk dipenuhi! Tiada sesiapa pun termasuk para rasul, nabi, syuhada dan shiddiqin boleh berbuat demikian.  Semuanya tidak mempunyai harapan kecuali hanya setelah mendapat keampunan dari Allah SWT! Segala amalan yang kita buat adalah sebagai penebus dosa  atau meminta ampunan dariNya bukannya  untuk mendapatkan syurga sebagai gantinya! 
    Kita sebagai hamba Allah, perlu merasakan betapa kerdil dan kecilnya amal yang kita lakukan, merasa hina dan  takut seandainya amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT walaupun kita sudah melakukan semaksima yang mungkin. Setelah beramal, sewajarlah kita beristighfar banyak-banyak  dan merasai semua amalan kita itu sebenarnya  tidak layak jika di jajarkan dengan Keagungan dan Hak Allah kepada kita.  Dalam melakukan apa jua amalan, apa yang kita harapkan adalah RedhaNya semata-mata!
Firman Allah yang bermaksud.....
     " Dan supaya aku dapat  melaksanakan amal soleh yang Engkau redhai.."( Surah Al-Ahqaf:15)
    "  Dan selalulah memohon keampunan diwaktu pagi sebelum fajar."  (Surah Az-Zariyat:18)
    Apa yang paling utama yang  kita harapkan dari Allah SWT adalah keampunanNya keatas kita, yang merupakan insan yang lemah yang banyak berbuat dosa, kurang mensyukuri NikmatNya yang tidak terhingga banyaknya pada kita, tidak mampu memenuhi HakNya ke atas kita.........
Setelah mendapat keampunan ini barulah kita mengharapkan kurniaNya, rahmat dan kasihsayangNya  pada  kita...
    Justru itu, perlulah kita meneliti, merenungi dan mensyukuri nikmat Allah ini, memohon keampunan dari Allah dengan istighfar yang banyak dan memperbanyakkan zikir "Laa illaha illa anta subha naka inni kun tuminazzholimiin yang bermaksud "Tiada tuhan selain engkau , Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim."
      Sememangnyalah kita manusia ini banyak menzalimi diri kita dalam penghidupan yang sementara dan banyak ujian ini..........!!
     Ya Allah tunjukkilah kami kejalan yang lurus , dan masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan bertaqwa padaMu.  Ameen Yaa Rabbal 'Aalamiin!
     
 Photobucket

11 KELEBIHAN ISTIGHFAR PADA ALLAH

Apabila dilihat makna di sebalik ungkapan ISTIGHFAR,  “Aku memohon keampunan dari Allah swt.” ; dapat dilihat bahawa ungkapan ini adalah s...