Sunday, November 14, 2010

Keutamaan dan kepentingan hati.....

  Diantara semua anggota badan pada diri manusia, hatilah yang terpenting. Ia memiliki keistimewaan-keistimewaan dan kepentingannya melebihi anggota badan yang lainnya. Diantara keistimewaan hati adalah...
  • Hati menerima ilham illahi
Pengaruh hati sangat besar dan nas-nas syariat telah menjelaskan tentang kemuliaan hati dan kepentingannya dan menjelaskan bahawa Allah SWT memperlakukan hati manusia sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Allah membatasi antara manusia dengan hatinya sebagaimana dalam firmanNya dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang bermaksud.....
" Dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara sesaorang dengan hatinya."
Allah jugalah yang meneguhkan hati orang-orang yang beriman agar mereka bersabar seperti dalam firmanNya yang bermaksud......
  "Dan Kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, " Tuhan kami adalah  Tuhan langit dan bumi." (Surah Al-Kahfi:14)        
Allah juga memasukkan rasa takut dalam hati musuh Allah seperti dalam firmanNya dalam surah Al-Hasyr ayat 2....
    " Dan Allah memasukkan rasa ketakutan dalam hati mereka."
Berbolak-balinya hati manusia semuanya adalah dalam tangan Allah!
  • Hati adalah sandaran  taklif
Islam, Iman, dan Ihsan dan segala yang mengikutinya,  semuanya merupakan ibadah hati.  Hati adalah pusat perhatian Allah SWT sebagaimana sabda Nabi yang bermaksud....
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kamu dan tidak pula pada rupa-rupa kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu, ' sambil menunjuk dengan jari-jarinya ke dadanya yang mulia."
Jadi sebenarnya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tuntutan Allah  itu bermulanya dari hati.  
  •    Hatilah yang beroleh hidayah dan diberi pahala yang besar.
Hati yang beroleh petunjuk, didalamnya  ada cahaya-cahaya dan hujjah-hujjah yang diberikan Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dengan petunjuk inilah memelihara tuanpunya hati dari pelbagai keburukan dan sentiasa menuntunnya kearah kebaikan.
  • Dorongan hati kadang-kadang menyelamatkan dan kadang-kadang membinasakan.
Hati yang keras menpunyai dorongan hati yang rosak. Dan bila ia terdapat pada seorang wanita ia celaka. Nabi pernah bersabda....." Seorang wanita dari Bani Israil masuk neraka kerana kucing miliknya diikat, tidak diberi makan atau membiarkan ia makan dari sisa-sisa yang ada ditanah."
Sementara hati yang lembut yang ada didalamnya dorongan hati yang baik dan penuh kasih sayang. Inilah yang menyelamatkan seorang wanita pelacur seperti dalam sabda Nabi saw.....
  "Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing pada satu hari yang panas terik, mengelilingi perigi dengan menjulur-julurkan lidahnya kerana kehausan, lalu wanita itu melepaskan kasutnya untuk diisi dengan air lalu diberi minum anjing itu, maka Allah mengampuninya,"
  •  Hati yang baik adalah kunci kebaikan Individu dan masyarakat.
Hati yang baik adalah asas baiknya masyarakat, sebab baiknya individu kerana baiknya hatinya.
Bila hati itu baik, ia akan melaksanakan hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya iaitu  melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya. Inilah ukuran kebaikan hati dalam Islam.
Amalan-amalan hati ini adalah amalan ibadah yang hanya dimiliki oleh orang-orang Islam dan seandainya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, singgahsana peradaban dunia akan dapat dimiliki!
   
Oleh kerana hati itu unik dan ada keistimewaan dan keutamaannya, maka usaha memperbaiki hati perlulah dilakukan dengan kesungguhan, mensucikan jiwa dan memerhatikannya dari penyimpangan dan kesesatan. Pembersihan hati mestilah dilakukan melalui kaedah Islam  iaitu proses tazkiah(pembersihan) dan tarbiyyah jiwa yang membuang semua penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam jiwa dan menggantikannya dengan sifat sifat hati yang baik. Tanpa melalui proses-proses ini, jiwa tidak dapat dibersihkan. Proses ini berjalan berterusan sehingga kembali kepada Allah kerana iblis dan syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia menerusi dorongan hawa nafsu dalam jiwa dan berusaha mengotori jiwa!  

(Bersambung)

No comments:

Post a Comment

11 KELEBIHAN ISTIGHFAR PADA ALLAH

Apabila dilihat makna di sebalik ungkapan ISTIGHFAR,  “Aku memohon keampunan dari Allah swt.” ; dapat dilihat bahawa ungkapan ini adalah s...